INFO KAUNSELING

DEFINISI
 • Kaunseling adalah hubungan profesional antara kaunselor terlatih dengan klien . Hubungan ini biasanya berbentuk bersemuka  dan kedangkala boleh melibatkan lebih daripada dua orang 

OBJEKTIF 
 • Meningkatkan kemahiran klien (pelajar).
 • Bantu klien (pelajar) mengenali potensi diri. 
 • Memberi klien (pelajar) maklumat berkaitan pemilihan kerjaya. 
 • Bantu klien (pelajar) dalam buat keputusan. 
 • Bantu klien (pelajar) memperbaiki hubungan interpersonal dan intrapersonal. 
 • Bantu klien (pelajar) melakukan perubahan tingkahlaku. 

TUJUAN

 • Memberi maklumat 
 • Menggalakkan celik akal 
 • Memberi sokongan 
 • Penyelesaian konflik 
 • Membantu  membuat keputusan 
 • Memperbaiki imej negatif

PROSEDUR


 • Masa sesi individu dan kelompok : 30 hingga 45 minit 
 • Tidak terhad pada satu sesi sahaja
 • Berpegang pada etika kerahsiaan 
 • Hubungan yg tulen 

KAEDAH 

 • Datang secara sukarela atau dirujuk 
 • Mengisi borang yang disediakan 
 • Temujanji secara bersemuka 
 • Tanpa temujanji