BARISAN PENTADBIR

Pengetua
Puan Azizul binti Abdullah         


Penolong Kanan Akademik & Pentadbiran
Encik Kamardin Bin Abd. Aziz

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Puan Halimah binti Desa

Penolong Kanan Ko-kuriklum
Puan Nor Anida Binti Mamat

Penolong Kanan Petang
Puan Hjh. Siti Hasrah Binti Hj Abd. Samad

Guru Kanan Kemanusiaan
Puan Jaradah Binti Ismail
                                                    
Guru Kanan Bahasa
Puan Sharifah Binti Shaik Mohamed

Guru Kanan Teknik & Vokasional
Puan Hasiah Binti Mamat

Guru Kanan Sains & Matematik
Puan Rasidah Binti Abdullah Sani